DisclaimerNazwa prawna: Komitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie

Siedziba prawna: ul. Rynek Starego Miasta 15/2 | 00-273 Warszawa


KRS: 0000934305 | NIP: 5252886224 | REGON: 520534242


Konto ROR: BNP Paribas Oddział w Warszawie 95 1600 1462 1747 4931 3000 0001 


Reprezentant prawny: Carlo Paolicelli, prezes zarządu


WSKAZÓWKI PRAWNE ODNOŚNIE FORMY ORGANIZACYJNEJ

Towarzystwo Dante Alighieri jest działającą na całym świecie organizacją, która promuje znajomość języka włoskiego za granicą, wspiera międzynarodową współpracę kulturalną oraz popularyzuje obszerny wizerunek Włochy poprzez informowanie na temat życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego.


Działa w ramach swojego statutu i na podstawie zawartej z Republiką Włoską umowy ramowej. 


INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą znajdą Państwo na stronie  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w pozasądowej procedurze pojednawczej przed konsumenckim organem arbitrażowym.