Towarzystwo Dante Alighieri

Towarzystwo Dante Alighieri jest włoską instytucją kultury, której celem jest ochrona i rozpowszechnianie języka włoskiego i włoskiej kultury na całym świecie. Jest częścią Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC).

Towarzystwo Dante Alighieri zostało założone w 1889 roku przez grupę intelektualistów kierowaną przez Giosuè Carducci i przyjęło osobowość prawną na mocy dekretu królewskiego z 18 lipca 1893 r., nr. 347

Komitety organizują kursy języka włoskiego i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, od sztuki figuratywnej po muzykę, od sportu po kino, od teatru po modę, po literaturę. Ponadto, poprzez Komitety za granicą, „Dante Alighieri” zakłada szkoły, biblioteki, rozpowszechnia książki i publikacje, promuje konferencje, wycieczki kulturalne oraz imprezy artystyczne i muzyczne, przyznaje nagrody i stypendia. Siedziba główna Towarzystwa znajduje się w Rzymie, w Palazzo Firenze. Prezesem Towarzystwa od marca 2015 roku jest Prof. Andrea Riccardi, sekretarzem generalnym jest Prof. Alessandro Masi. Od 1993 roku na podstawie konwencji nr. 1903 z 4 listopada wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Towarzystwo Dante Alighieri działa na rzecz certyfikacji jakości języka włoskiego z własnym certyfikatem PLIDA (Dante Alighieri Italian Language Project). Certyfikat PLIDA jest uznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Dekret 18/10/2002) oraz przez Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (Konwencja 11/2/2004) i potwierdza znajomość języka włoskiego jako języka obcego według skali sześciu poziomów reprezentujących tyle etapów procesu uczenia się języka zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Radę Europy.