NOTA PRAWNA

 

Nazwa pełna  

KOMITET TOWARZYSTWA DANTE ALIGHIERI W WARSZAWIE

KRS

0000934305

NIP

5252886224

REGON

520534242

Adres siedziby

 

Rynek Starego Miasta 15 / 2, 00-273 Warszawa, Polska

Forma prawna

 

stowarzyszenie

Data rejestracji

 

26 listopada 2021 r.

ZARZĄD KOMITETUORGAN REPREZENTACJI

Sposób reprezentacji

 

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu komitetu wymagane są podpisy prezesa i skarbnika. Do reprezentowania komitetu w sprawach innych niż wyżej wymienione, w tym w postępowaniach administracyjnych, uprawniony jest: 1) prezes zarządu; 2) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu. Do reprezentowania komitetu w procesach sądowych uprawniony jest: 1) dowolny członek zarządu, wskazany w odpowiedniej uchwale zarządu; 2) upoważniony przez prezesa adwokat, radca prawny lub pracownik komitetu.

 • Carlo Paolicelli

  Od 26 listopada 2021 r.

    PREZES ZARZĄDU

 • Donato Di Gilio

  Od 26 listopada 2021 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • Stefano Moroncelli

  Od 26 listopada 2021 r.

  SEKRETARZ GENERALNY

 • Elisabetta Caprino

  Od 26 listopada 2021 r.

  SKARBNIK

CEL DZIAŁANIA

Celem komitetu jest pielęgnowanie i krzewienie języka i kultury włoskiej w warszawie. W tym zakresie komitet działa na rzecz towarzystwa Dante Alighieri z siedzibą główną w Rzymie oraz wspiera realizację jej misji instytucjonalnej.

KOMISJA REWIZYJNAORGAN NADZORU
 • Piero Cannas                      Przewodniczący Komisji

  Od 26 listopada 2021 r.

 • Maurizio Muscarà

  Od 26 listopada 2021 r.                   

 • Stefano Zedde

  Od 26 listopada 2021 r.

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR