Biblioteca dantesca


Józef Jagnacy Kraszewski, Dante: studja nad Komedją Bozką, Poznań 1869

POLONA/


Dante Alighieri, Boska Komedja, przekł. Antoniego Stanisławskiego, Poznań 1870

POLONA/

Julian Klaczko, Wieczory florenckie (Causeries florentines), Warszawa 1881

POLONA/

Stanisław Krzyżanowski, Z powodu nowej pracy o "Monarchii" Dantego, Kraków 1893

POLONA/