Biblioteca dantesca


Dante Alighieri, Boska komedia, przekł. Juliana Korsaka, (1807-1855), Warszawa: S. Orgelbrand, 1860 

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja. Przekł. Antoniego Stanisławskiego (1817-1883), Poznań : J. K. Żupański, 1870 

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937) , Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Sp., 1906

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja. przekł. J.E. Jana Maria Michała Kowalskiego Apb. Mariawitów (1871-1942), Płock: M. I. Wiłucka-Kowalska, 1932

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedia, przekł. Juliana Korsaka, (1807-1855), Warszawa: S. Orgelbrand, 1860 

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedya. Cz. 1, Piekło, przekł. Juliana Korsaka, (1807-1855), Złoczów : Wilhelm Zukerkandel, 1897

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedya. Cz. 2, Czyściec, przekł. Juliana Korsaka, (1807-1855), Złoczów: Wilhelm Zukerkandel, 1898

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedya. Cz. 3, Piekło, przekł. Juliana Korsaka, (1807-1855), Złoczów: Wilhelm Zukerkandel, 1898

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja. 1, Piekło, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937) , Warszawa : Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., 1899

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja. 2, Czyściec, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937) , Warszawa : Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., 1899

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja. 3, Raj, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937) , Warszawa : Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., 1906

POLONA/

Dante Alighieri, Boska komedja, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937) , Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Sp., 1906

POLONA/

Józef Jagnacy Kraszewski, Dante: studja nad Komedją Bozką, Poznań 1869

POLONA/


Dante Alighieri, Boska Komedja, przekł. Antoniego Stanisławskiego, Poznań 1870

POLONA/

Julian Klaczko, Wieczory florenckie (Causeries florentines), Warszawa 1881

POLONA/

Stanisław Krzyżanowski, Z powodu nowej pracy o "Monarchii" Dantego, Kraków 1893

POLONA/Giovanni Boccaccio, Żywot Dantego, Tłumaczenie: Boyé, Edward (1897-1943), Warszawa: Hulewicz i Paszkowski, 1923.

POLONA/


Dante Alighieri, Nowe życie, przekł. Gustawa Ehrenberga, (1818-1895) , Warszawa: F. Hoesick, 1914.

POLONA/

Dante Alighieri, Życie nowe, przekł. Edwarda Porębowicza (1862-1937), Florencja: Tyszkiewicz, 1934

POLONA/

Dante Alighieri, Nowe życie, przekł. Wacława T. Husarskiego,  (1883-1951), Warszawa: Wyd. Sztuka, 1921

POLONA/